Vår verksamhet

Kvinnojouren Iris

  • har funnits sedan 1981
  • är en feministisk ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden
  • verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället och mot kvinnoförtryck i alla former
  • hjälper och stödjer kvinnor som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring
  • utbildar, informerar och skapar debatt
  • Kvinnojouren Iris tillhör Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige