Råd och varningssignaler

Tidiga varningssignaler

 • Var uppmärksam på om han talar illa om kvinnor i allmänhet
 • Har han förändrats sedan ni träffades?
 • Klagar han ofta på dig?
 • Är han överdrivet svartsjuk och kontrollerande?
 • Är han våldsam mot saker och djur?
 • Har han börjat bli hårdhänt eller markerat slag mot dig?

Om du blir utsatt för våld

 • Berätta för någon i din närhet vad du blir utsatt för
 • För dagbok för att du lättare kommer ihåg vad som hänt
 • Uppsök läkare för att dokumentera skador
 • Ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse
 • Tro inte på att det aldrig kommer att hända igen
 • Gör en flyktplan för att snabbt kunna komma iväg om det blir akut
 • Gör polisanmälan. Våld mot kvinnor är ett brott

Tänk på att

 • Din partner utövar makt genom att isolera och kontrollera dig
 • Din partners växling mellan våld och värme bryter ner dig psykiskt
 • Det fysiska våldet trappas upp – det stannar inte vid ett slag
 • Män som utövar våld finns i alla samhällsklasser
 • Det är inte ditt fel att du blir utsatt för våld
 • Du är inte ensam i din situation