Länkar

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Tjejjouren.se – samlingssida för alla landets tjejjourer

SKR – Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

Terrafem – rikstäckande jour för kvinnor med utländsk bakgrund

Qjouren – en jour för dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld

Samverkan mot våld – information om stöd och hjälp som finns i Norrbotten för att hitta en väg ur våld i nära relation

NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid

BOJ -Brottsofferjourernas riksförbund

Polisen

Brottsoffermyndigheten – för dig som utsatts för brott

Bris – Barnens rätt i samhället

KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor

RSCI – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp

RFSL:s brottsofferjour – stöd till homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) som blivit utsatta för våld